Bilimin Teknoloji Bağlantısı

Günümüzde insan hayatına azımsanamayacak kadar kolaylık sunan teknolojinin her kulvarında bilimin etkisi vardır fakat bu etki döngüseldir. Örneğin bilimin gelişmesi, evrenin keşfi için son teknoloji merceklerden faydalanılmaktadır aynı şekilde teknoloji açısından en basit örnekle bir çakmağı yapmak için bilimsel olarak hangi gazın yanıcı olduğunu bilmemiz gerekir. Günümüzde sürekli yeni dallara ev sahipliği yapan ve sürekli gelişen bilim ile birlikte teknolojinin de her an her saniye gelişmesi onların ne kadar bağlantılı olduğunu gösteren en önemli örneklerdendir.

Bilimin Teknoloji Bağlantısı

Bilimin asıl amacı bilinmeyeni bilmek ve keşfedilmeyeni insanoğlunun gelişimi için keşfetmektir(Örn: Uzay keşifleri ve Marsa koloni kurmak).Teknolojinin amacı ise bilinen ve keşfedilenleri kullanarak insanoğlunun yaşamını geliştirmek ve pratikleştirmektir.(Örn: Uçaklar ve Uzay araçları) Bilimin Teknoloji Bağlantısı sorusuna cevap verebilmek için ayrı ayrı bilimin ve teknolojinin ne olduğunu bilmeliyiz.

Teknoloji: Bilim ve Mühendisliğin birleşmesi ve uygulanmasıyla ortaya çıkan bu dal, uygulanan bilim olarak da tarif edilebilmektedir. Bu dal keşiflere yön vermekte en ön sırada gelmektedir. Teknolojinin önemine örnek vermemiz gerekirse teknolojinin ulusların ticari ve askeri rekabetindeki etkisi en belirgin örnektir.

Bilim: İnsanoğlunun sahip olduğu ‘merak’ ve sürekli sorduğu ‘neden’ sorusu ile ortaya çıkan bilim, insanoğlunun ilerleyişinde en faydalı araç olmuştur. Bilim; deney, gözlem, düşünceyi temel araçları olarak varsaymıştır. Birçok alt dala sahip olan bilim evrenin tamamını incelemektedir. Bu dalın temel amacı insanoğlunu ilerletmektir.

Bu iki farklı gibi gözüken kavram birçok yerde birlikte ve beraberdirler. Örnek bir uçağın havalanması için uçağa etki eden kuvvetlere yani bilime ihtiyaç duyulur ve bir uçağa sahip olabilmek ve onu uçarak bilmek için motor, yakın, tekerlek vb. gibi şeylere ihtiyaç duyarız bu sebeple bu iki farklı kavram hemen hemen her yerde birbirlerine etkisi azımsanamaz.

Kısaca insanoğlu Bilim ile öğrendiklerini Teknoloji ile pratiğe dökmektedir benzer şekilde Teknoloji, Bilimin uygulanması ve keşfedilmesine yardımcı olduğu için tam bir döngü içerisindedirler. Ayrıca birbirini tamamlayan bu iki daldan birisi olmasaydı bir diğeri elbette olabilirdi ama günümüzdeki sahip olduğu ilerilikte ve seviyede olamazdı.