Yunanistan’da 1590 senesinde doğan ve Anastasya adı ile dünyaya gelen, Haseki Büyük Valide Kösem Sultan, senelerce devlet idaresinde bulunmuş ve saltanat naibi ünvanlarını da almıştır. Kösem adını alması kişisel yetenekleri ve de sarayda hep en önlerde yer almasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Kösem Sultan’a Mahpeyker Sultan, Mahpeyker Kösem Sultan, Büyük Valide Sultan isimleri ile de anılmakla beraber özellikle vefatından sonra da, Valide-i Şehide ve Valide-i Maktule adlarını almıştır.

Son derece iyiliksever ve hayırsever bir kişiliğe sahip olan Valide Kösem Sultanın sevenleri olduğu kadar, sevmeyenleri de bulunmaktaydı. Dolayısı ile bu durumda 2 ayrı taraf oluşmuştur. Kırk yıldan fazla, sarayda yaşam süren Kösem Sultanın ölümü, dairesinde boğdurularak olmuştur. Dairesi yağmalanmıştır.

Kösem Sultan 2 kız evlat ve de 4 erkek evlat doğurmuştur. Evlatlarından IV.Murad ve İbrahim Han tahta geçtiklerinde her iki seferde de saltanat naibi ünvanını almıştır. IV.Murad tahta geçtiği zaman 11yaşında idi. Dolayısıyla , Kösem Valide Sultan , devlet işlerini ele almış ve Osmanlı devletinin idaresinde ciddi rol üstlenmiştir. Osmanlı devletinde neredeyse yarım yüzyıl hakimiyeti sürmüş olan Kösem Valide Sultan’dan başka öldürülen sultan yoktur. Ölümü esnasında dairesi de yağmalanmıştır. Osmanlı tarihinde ayrı bir yeri olan Mahpeyker Kösem Sultan 1651 yılında vefat ettikten sonra, Sultan I.Ahmed Han’ın yanına defnedilmiştir.