Mal Paylaşımı Rejimi Nedir

Aile hukuku medeni hukukunun ikinci kitabında yer alan evlenme boşanma ve nişanlanma süreçlerini anlatan hukuk dalıdır. Bu hukukta en önemli konulardan biri de boşanma sürecinde yaşananlardır. Türk medeni kanunu daha evvel boşanan eşler arasında mal ayrılığı rejimini ön görmüştü fakat 2002 yılından sonra artık yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bu rejimin birçok avantajı bulunmaktadır eşler açısından.

Mal paylaşımı kararını mahkeme verir. Eşler boşanmak istediklerini aile mahkemesinde dava açarak belirtirler. Mal Paylaşımı Rejimi NedirMahkeme uygun görürse eşlerin boşanmalarına karar verir veya boşanma taleplerini reddeder. Mahkeme boşanmaya karar verirse mahkemenin çözmesi gereken bir iş daha olacaktır. Bu da malların tasfiyesidir. Mal rejimi tavsiyesi yapılırken eşlerin evlenme tarihleri göz önünde bulundurulur. Eğer eşler 2002 den önceki Türk medeni kanunu döneminde evlenmişlerde bu eşlere o dönemki yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimi uygulanır. Bu rejimde eşler evlilik birliği içinde dahi olsa kendi adlarına olan her şeye sahip olmaktaydılar. Buna göre diyelim ki 2002 yılından önce evlenen karı kocadan kadının üzerine değerli bir arsa varsa  boşandıkları zaman o arsanın tamamı kadına kalacaktır. Eğer eşler 2002 yılından sonra evlenmiş olsalardı edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktı ve o arsanın bir kısmı kocaya bırakılacaktı.

Eşler dilerlerse mal rejimini evlenmeden önce sözleşme ile belirleyebilirler. Bunun için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Hatta Türk medenin kanununun aile hukuku kısmındaki maddelerinde eşlerin evlenmeden önce sözleşme ile mal rejimi belirleyebilecekleri belirtilmiştir. Bu da artık bu maddenin kanun hükmünde olduğunu ve eşlerin yasal güvenceye sahip olduğunu gösterir. Eşlerden biri evlilik sona erdikten sonra mal rejimi davası açabilir. Mal rejimi davasında yetkili mahkeme aile mahkemeleridir ve görevli mahkeme de eşlerin son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi veya eşlerden birinin ikametgâh yeri mahkemesidir.

Mahkeme gerekirse tarafları dinleyerek malların tasfiyesine karar verir. Eğer evlenmeden önce bir sözleşme yapılmamışsa malların tasfiyesi edinilmiş mallara katılma rejimine göre gerçekleştirilir. Yok, eğer eşler kendi aralarında bir sözleşme yapmışlarsa sözleşmede belirlenen rejime göre malların tasfiyesi gerçekleştirilir.

Kaynak : http://devrimbozkurt.av.tr