Şafi Namazı Nasıl Kılınır?

Şafi mezhebi Sünnilik mezhep inancında yer alan dört mezhepten biridir. Bu mezheplerden biri olarak İmam-ı Şafii’nin ictihadlarına uyulur. Bu ictihadlar fıkıh üzerinde yoğunlaştığından diğer konularda ehlisünnet mezheplerle uyum içindedir. Kuzey Irak, Yemen, Uzak Doğu ülkelerinden Endonezya ve Malezya’da yaygındır.

Ayrıca Doğu Afrika ülkelerinde de bu mezhebe bağlı kişiler bulunmaktadır. Türkiye’de de önemli sayılacak Şafii mezhebine bağlı kişiler vardır. Bu anlamda Hanefilerden sonra taraftarı olan ikinci mezheptir. Şafii mezhebinin ictihadları kesinlikle tevhid, şirk, iman gibi önemli konularda söz konusu değildir. Daha çok fıkıh konuları üzerinde yoğunlaşan ve Kuran ve sünnette uygun farklılık sayılabilecek detaylardır.

şafi namazı nasıl kılınır

Şafi namaz nasıl kılınır Şafilerde, Hanefilerden farklı olarak namaz kılınışı söz konusudur. Ancak bu farklılıklar fazla değildir. Tekbir sonrası eller göbek hizasının biraz yukarısında hafif sola dönük tutulur. Rükûa giderken eller kaldırılır. Sonra rükûa gidilir.

Rükûdan sonra ise yine eller kaldırılır. Diğer farklılık, üçüncü rekata kalkarken ellerin kaldırılmasıdır. Bunun dışında Şafii mezhebi ile sünniliğe tabi diğer üç mezhebin namaz kılınışı arasında pek bir fark yoktur.