Günümüzde birçok alanda kıyasıya rekabet izlenmektedir. Firmalar, ülkeler ve nice kurumlar arasındaki rekabette öne geçmek, fark oluşturmak ve temel olarak kazançları arttırmak için birçok farklı metot vardır. Bu metotlardan biri de proje yapmaktır.

Peki, proje nedir, nasıl yapılır ve nasıl başlatılır?

Nedir?

Öncelikle daha önce de bahsedildiği gibi rekabette ayakta durmak, öne geçmek ve kazançların artırılması amacıyla ihtiyaca yönelik çözümler üretilir. Üretilen çözümlerin hayata geçirilmesi süresi proje olarak adlandırılır.

Nasıl yapılır?

Proje hazırlayacak firma veya herhangi bir kurum aşağıda belirtilen adımları takiben proje hazırlayabilir.

1.Adım

Kurum/kuruluş daha öncesinde gelişmek, daha fazla üretim yapmak, üretim maliyetini düşürmek, ithalatı azaltmak gibi birçok sebepten dolayı kurum/kuruluş içerisinde sorun ve ihtiyacı analizi yapar.

2.Adım

Sorun ve İhtiyaçlar analiz edilip raporlandıktan sonra alanında uzman kişilerin desteği alınarak belirlenen sorun ve ihtiyaçlara yönelik çözümler üretilir ve raporlanır.

3.Adım

Bu adımda belirlenen çözümlerin hayata geçirilmesi için gerekli planlama yapılır. Planlamada projeyi hayata geçirecek ekibin belirlenmesi, fiziki ortam şartlarının ayarlanması veya üretimi artıracak ekipmanların/yöntemlerin çalışılması, proje süresi, iş planı gibi adımlar çizilir. Projenin sağlıklı ve sağlam adımlarla ilerleyebilmesi adına iş geliştirme uzmanlarından bu evrede de yardım alınabilir.

4.Adım

Bu aşamada hazırlanan projenin yapılması için gereken maddi kaynak arayışı başlar. Maddi kaynak kimi zaman kurum/kuruş tarafından karşılansa da TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve nice fon sağlayıcı kurumlara proje önerisi olarak sunulur. Proje önerisinin onaylanması halinde kurum/kuruluş ve fon sağlayıcı kurumlar arasında belirlenen tarihte karşılıklı olarak sözleşme imzalanır. Bu tarihten sonra proje faaliyetleri başlatılır.

Nasıl Başlatılır?

Planlamada belirlenen ekip tarafından yine planlama kısmında belirlenen faaliyetlerin iş takvimine iş planına uygun olarak hayata geçirilmesi sağlanır ve proje başlatılır.