Hades

Yunan Mitolojisinin en karizmatik tanrılarından biri olan Hades, ölülere ve yer altına hükmeden tanrıdır. Tanrıların tanrısı olan Zeus, kardeşleri olan Poseidon ve Hades ile beraber dünyayı bölüşmüş; Zeus gökyüzüne, Poseidon su ve denizlere, Hades ile yer altına hükmetmeye başlamıştır iş bölümü sonucunda. Hades, yeraltına yani ölüler dışında madenlere de hükmettiğinden […]