Teknolojinin Gelişimi İnsan Gücünü Etkiledi Mi ?

Çok büyük bir öneme sahip olan, hayatımızı derinden etkileyen bir şey varsa o da teknolojidir. Hayatımıza getirdiği kolaylıklar, fırsatlar, imkânlar oldukça fazladır. Hatta teknolojiye fazlasıyla alıştık daha fazlasını da ister hale geldik diyebiliriz. Ne de olsa doyumsuz bir tüketim devrindeyiz. Ne kadar yenilik olursa o kadar refah olmakta insanlık için. Teknolojinin Gelişimi İnsan Gücünü Etkiledi Mi ?

Teknolojinin gelişimi insan gücünü etkiledi mi?

Buna elbette evet demek zorundayız. Teknoloji hayatımızın tam merkezinde bir güç haline geldi. Bütün elimiz, kolumuz, dayanağımız, kolaylık sağlayan faktörümüz, iş hızlandıran yanımız, basitçe halletme yollarını sunan bir nimet diyebiliriz. Elbette teknoloji neticesinde makineleşme de artmıştır. Zira insanın yapabildiği işleri yapmayı beceren her yeni alet, o işten insan faktörünün çıkarılmasına neden olmuştur.

Bu durumu doğal karşılayanlar da var sitemle ve öfkeyle bakan da. Hatta saçma bulanlar da var. Oysa bu rahatlık ve az maliyet üreticileri insan faktörü çalıştırmak yerine makineleşmeyi tercih etmeye itmiştir. Daha az maliyeti ve buna karşın daha verimli olmayı tercih etmek doğru bir düşüncedir. Teknoloji konusunu yorumlarken duygusal açıdan bakamamak gerekir. Çünkü ortada reel bir ekonomiden, rakamlardan, ticaretten söz ediyoruz. Gelişen dünyaya karşı durmak yerine bu yenilikleri benimseyerek yakalamak gerek.

Teknolojinin gelişimi insan gücünü etkiledi mi?

Şimdi de başka açılardan bu soruya bakalım. Teknoloji ile dostluk kurduğunuz vakit ondan yararlanmasını da Teknolojinin Gelişimi İnsan Gücünü Etkiledi Mi ?iyi bilirsiniz. İnsan gücüne bir yardımcıdır. İş esnasında yükü hafifleten faktördür. Her ne kadar çalışan sayısında azalma yaşatsa da insan gücüne dayalı ekonomiden teknolojiye dayalı hızlı ve pratik üretime geçişi sağlamıştır. Teknoloji ile barışık yaşayan insan ve toplum geleceğe daha kolay yürüyebilir, gelişen dünyayı daha yakından takip edebilir konuma gelecektir. Eğer iyi bir ekonomi istiyorsanız, insan gücüne yardımcı olacak teknolojiyi de edinmek zorundasınız.