Haseki Büyük Valide Kösem Sultan

Yunanistan’da 1590 senesinde doğan ve Anastasya adı ile dünyaya gelen, Haseki Büyük Valide Kösem Sultan, senelerce devlet idaresinde bulunmuş ve saltanat naibi ünvanlarını da almıştır. Kösem adını alması kişisel yetenekleri ve de sarayda hep en önlerde yer almasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Kösem Sultan’a Mahpeyker Sultan, Mahpeyker Kösem Sultan, Büyük Valide Sultan […]