Teknoloji Tarımı Nasıl Etkiledi ?

Sanayi Devriminden sonra bu alanda gelişmeler hızla artış gösterdi. Makine ve aletlerin ortaya çıkışından sonra insan gücüne olan ihtiyaç azaldı. Üretim verimli hale geldi ve tüketicilerin önüne daha hızlı geldi. İnsanlar geçim kaynaklarını devam ettirebilmek için yeni araç gereçler aldı. Ülkelerin kalkınmasında önemli bir role sahip oldu. Rekabet ve pazarlama sürecini artırdı. Özellikle gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkeleri örnek alarak ekonomisini önemli derecede ileriye götürdü.

Teknoloji Tarımı Nasıl Etkiledi ?

Toplumların dayanıklılığı ve sağlığındaki iyileşmeler bu alanda kullanılan araç gereçlerin icadıyla mümkün oldu. Yapılan icatlar toplumların kültürünü de etkiledi ve günümüze kadar ulaştı. Topraklar daha verimli ekilip biçilince kaliteli ürünler pazarlama piyasasında önemli rekabete yol açtı. Tabi insanların hayatını olumlu yönde etkilediği gibi olumsuz yönde de etkileri oldu.

İşsizlik oranı bu alandaki gelişmelerden sonra arttı. Gelişmemiş ülkeler dışa bağımlı hale gelerek ülke ekonomisi Teknoloji Tarımı Nasıl Etkiledi ?negatif yönde etkilendiğini gözlemlemekteyiz. Bu alanda eğitim kurumları insanlara eğitim vererek bilgi sahibi olmalarını sağladı. Amaç icat edilen araç gereçlerin topraklarda kullanımını yaygınlaştırmak ve üretimi artırmaktı.

Özellikle üretimi tamamlanan meyve ve sebzeler kalite açısından sınıflara ayrıldı. Bu da ithalat ve ihracatta satış performanslarını hem olumlu hem olumsuz yönde etkiledi.

Engebeli yapıya sahip olan arazilerde daha az ürün çeşitliliğine rastlamak mümkündür. Bu alandaki gelişmelerden sonra engebeli arazilerde ürün çeşitliliği artırıldı.

Bu gelişmelerin göstermiş olduğu önemli olumsuz etkilerden bir tanesi de icat edilen toprak ilaçlarının ürünü doğal olarak tüketiciye sunmaktan çok yapay olarak sunması ve insan sağlığını eksi yönde etkilemesi. Önümüzdeki yıllarda insan gücüne duyulan güç daha da azalacak ve yerini tamamen makine, ara, gereç alabileceği söylenmektedir. İlk olarak gelişmiş ülkelerin alanlarında görebilmek mümkün olacaktır. Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkeleri örnek alacaktır. Her iki ülke çeşitleri ekonomik yönden kalkınırken gelişmemiş bir ülke ekonomik yönden ilerleyiş gösteremeyecektir.